MAKING EUROPE A WILDER PLACE


Het Europese platteland verandert in snel tempo: jonge mensen trekken op grote schaal naar de stad op zoek naar een modern leven, traditionele landbouw is in vele gebieden niet meer lucratief en oudere generaties blijven achter op het platteland. Miljoenen hectare land worden bijgevolg niet meer gebruikt. In 2020 woont tachtig procent van de Europeanen in stedelijk gebied. Dorpen lopen leeg en het land groeit dicht met bos. Duizenden planten en diersoorten die van open en halfopen landschap afhankelijk zijn, dreigen daarmee te verdwijnen. Het lijkt een tragische ontwikkeling, maar tegelijkertijd is het een historische kans om meer ruimte te maken voor echte wilde Europese natuur. Deze wildernisnatuur kan in dit soort gebieden een nieuwe toekomst bieden, zoals we dat kennen van grote natuurgebieden in Afrika en Noord-Amerika.

Rewilding Europe is een nieuw Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren. Rewilding Europe wil één miljoen hectare in Europa verwilderen, in minstens tien verschillende gebieden. Hier is het niet de mens die het landschap vormt, maar de natuur zelf. Verdwenen maar cruciale diersoorten worden daar waar nodig teruggebracht, vooral grote grazers als wilde paarden, Europese bisons, oerrunderen en herten. Zo zullen tien Europese top natuurgebieden ontstaan van internationale allure. Wildernis en wilde dieren vormen de basis voor nieuwe economische activiteiten in deze gebieden. Een stap terug naar de oorspronkelijke wilde natuur in Europa, maar dan in de moderne tijd.

Intussen zijn er al acht grote gebieden geselecteerd waar de rewilding principes worden toegepast. Ontdek de Rewilding Areas en misschien ontdek jij deze prachtige natuur op je volgende reis.

Een van de belangrijkste bouwstenen van Rewilding Europe is het stimuleren van ondernemingen die geënt zijn op een duurzaam gebruik van dit nieuwe wildernislandschap; zogenaamde conservation enterprises. Dergelijke ondernemingen laten de economische waarde van wildernisnatuur concreet zien in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten. Wildernistoerisme en verkoop van lokale diensten en producten vormen belangrijke potentiele inkomstenbronnen. Kortom, een omschakeling van marginale, gesubsidieerde landbouw naar een meer duurzame en dienstverlenende wilderniseconomie. Rewilding Europe zet zich hiernaast in voor een Europees Rewilding Network, een European Wildlife Databank, een European Safari Company en nieuw natuurbeleid.

Rewilding Europe
 

WAAROM ZETTEN WIJ ONS IN?

Ons volgende avontuur, Op Eigen Kracht door Noord-Amerika, staat in teken van de wildernis. Twee jaar geleden vertrokken we met een open idee op wereldreis. We zouden onderweg leren en bijdragen aan projecten die ons nauw aan het hart liggen. We werkten samen met Sail&Whale om de walvissen en dolfijnen populaties in beeld te brengen, registreerden aangereden dieren in het verkeer voor Adventure Scientists en stonden met onze voeten in de aarde in permacultuur projecten. We leerden waar we energie van kregen, dat de wildernis de mooiste plekken op aarde zijn en we leerden de schoonheid van Europa meer waarderen dan ooit ervoor. Met WeLeaf willen wij andere mensen inspireren om op eigen kracht te reizen en de natuur te ontdekken. Als die prachtige natuur dicht bij ons in Europa te vinden is, komt de natuur dichterbij ons en kunnen we reizen met een kleinere ecologische voetafdruk. Rewilding Europe zet zich daarvoor in en wij zetten ons in om dit doel te verwezenlijken.

 

PROJECT VERWILDER MEE

Samen met Rewilding Europe willen we bijdragen aan de verwildering van Europa. Na een eerdere kennismaking met Rewilding Europe hebben we een eigen project opgezet. Wij willen samen met jou een bedrag bij elkaar sparen om één bizon los te laten laten in een van de rewilding area’s. Onze bizon zit al in het fokprogramma, het is klaar om geboren te worden! Om het beestje groot te brengen, klaar te maken voor zijn wilde leventje en zijn transport naar zijn toekomstige habitat in de Roemeense Karpaten te organiseren, heeft Rewilding Europe een bedrag van 3.500 euro nodig. Dat is een hoop! Maar dat is ook de realiteit. Wij willen ‘onze’ bizon zien rondhuppelen. Maak er ook een beetje jouw bizon van en help ons het bedrag bij elkaar te sparen! In de Doneer-meter zie je welk bedrag we nog nodig hebben om onze baby bizon vrij te laten.

Rewilding Europe

SOCIAL LEAFS

Volg ons op social media